Skip links

Philips Motiva

Philips Motiva is een interactief gezondheidsplatform dat patiënten met een chronische ziekte (zoals hartfalen, diabetes of COPD) connecteert met hun medische behandelaar.

Probleem

De standaard configuratie bestaat uit een set-top box die verbonden is met een op afstand bedienbare tv. De set-top box ontvangt via een Bluetooth verbonden apparaat, zoals een weegschaal of een bloeddrukmeter, de resultaten van de metingen. Dit is mogelijk gemaakt door de Continua standaard. In de nieuwe release kan dit ook met een Android tablet in plaats van een set-top box gerealiseerd worden.

Oplossing

Het platform triggert een vooraf geconfigureerde actie en kan op deze manier een bericht of video aan de patiënt afleveren en kan een bericht over afwijkende of onverwachte metingen aan de medische hulpverlener afleveren. Het platform bevat meerdere behandelplannen die per locatie kunnen worden geconfigureerd, waarbij ieder behandelplan meertalig opgezet kan worden. Behandelplannen worden aan een patiënt gekoppeld op basis van het ziektepatroon van de patiënt.

De gegevens van de patiënt worden veilig opgeslagen in de backend van Motiva. Het is mogelijk de complete geschiedenis en de trends in te zien. Ook kunnen alarmen worden ingesteld, maar alleen door de medische behandelaar van de patiënt.

Philips Motiva

Klant: Philips
Industrie: Healthcare
Oplossing: Motiva
Return to top of page