Skip links

Ziggo TViX

Ziggo is een nationale digitale tv en communicatie dienstverlener.  Ziggo bediend ongeveer 2.8 miljoen huishoudens; 2 miljoen aansluitingen voor breedband internet, 2,3 aansluitingen voor digitale tv en 1.6 miljoen aansluitingen voor mobile telefonie.

Klanten kunnen de Ziggo App gebruiken om tv of Video on Demand op hun mobiele telefoon of tablet (apparaten) te bekijken. Voor meer informatie, zie Ziggo.

Probleem

Samen met haar zusterbedrijf Phoqus heeft HighTech Innovators gebouwd aan een tweetal systemen voor Ziggo. Deze systemen zorgen voor een makkelijke en veilige integratie tussen de Ziggo App en het backoffice systeem.

Oplossing

Het eerst ontwikkelde systeem is een gateway die het mogelijk maakt dat de apparaten kunnen communiceren met het backoffice systeem. De gateway heeft als primaire taak het verzamelen en modificeren van responses van het backoffice in datastructuren die de applicatie kan begrijpen en gebruiken. Authenticatie, caching en foutafhandeling worden door deze gateway afgehandeld door middel van een pijpleiding van filters, resulterend in een applicatie die makkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar is voor toekomstige functionaliteit.

Het tweede ontwikkelde systeem is een applicatie voor apparatenbeheer en whitelisting. Zodra een mobiel apparaat ‘ingeregeld’ moet worden zal het systeem een verbinding opzetten tussen het mobiele apparaat en de klant. Dit systeem handelt alle aanvragen naar het backoffice af en voert daarnaast ook nog complexe functies uit die het backoffice zelf niet goed kan afhandelen (bijvoorbeeld het bepalen van een lijst van de 10 best bekeken titels).

Naast deze twee systemen zijn er ook tools ontwikkeld voor het monitoren van de operations en ondersteuning van de klantensupportafdeling.

Tools en technieken

De belangrijkste toegepaste tools en technieken zijn Java, Groovy, TomCat, Apache Cassandra, Netflix OSS componenten (Zuul, Hystrix, Archaius & Turbine), OpenUI5, Apache CXF, Apache Olingo, Memcached, Varnish en Hadoop/Hive, Eclipse, IntelliJ, Maven, Jenkins, Git, Gitlab, Confluence en Jira.

Ziggo TViX

Klant: Ziggo
Industrie: Digital TV
Oplossing: TViX
Return to top of page