Skip links

Douane Nederland

Binnen het koninkrijk der Nederlanden is de Douane verantwoordelijk voor veiligheid en eerlijke handel in gebieden waar veel activiteit plaatsvindt, zoals de luchthavens en de Rotterdamse haven. De Douane is belast met het innen van invoerrechten, maar doet ook onderzoek naar smokkelaars en verboden goederen.

Probleem

Als onderdeel van de Europese Unie doet Nederland mee aan het vrijhandelsverdrag met andere Europese lidstaten. Belangrijk hierbij is het volgen van transporten met goederen waarover belasting moet worden betaald. Door de transporten te volgen, op een digitale manier, kunnen de lidstaten bepalen hoeveel belasting moet worden betaald aan welk land.

Dit is in het bijzonder belangrijk voor accijnsgoederen zoals bier, wijn, tabak en olie.

Voor een vlotte doorstroom van de vrijhandel in Europa is het van belang dat de Douane hiervoor een kwalitatief hoogwaardig systeem bouwt.

Oplossing

De Douane ontwikkelt een volgsysteem voor transporten van accijnsgoederen. Dit systeem is belast met het uitwisselen van data met Douanes uit andere lidstaten. Verder biedt het een handvat voor douaniers om controle uit te oefenen op bijzondere of afwijkende transporten.

Douane Nederland

Klant: Douane
Industrie: Software development
Oplossing: ECMS
Return to top of page