Skip links

TomTom Intelligent Traffic System

ITS (Wenen2012) was de eerste presentatie van het Testfield Telematik project. Naast TomTom waren ook Kapsch, Asifinag, Siemens en Swarco onderdeel van het consortium. Het project had als doel het verbeteren van de kennis en implementatie van realtime verkeer gerelateerde informatie tussen voertuig en infrastructuur ter vergroting van de veiligheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid.

Probleem

TomTom levert een tablet met het Tomtom navigatie platform vooraf geïnstalleerd. De functionaliteit wordt uitgebreid met een interface voor het visualiseren van de dynamische snelheidsborden, richting aanwijzende borden/tekens, groene golf en stoplichten countdown (Etsi, Spat en Tapa standaarden), parkeren en rij- en vluchtinformatie.  De tablets gebruiken een Kapsch wifi-p gateway (802.11p) voor het ontvangen van berichten afkomstig van de infrastructuur.

De berichten zijn direct afkomstig van het Weense verkeerscentrum. De ontvangen berichten worden gevisualiseerd en indien mogelijk wordt iedere verkeersvertraging en wegafsluiting meegenomen door de navigatie-engine voor het berekenen van de beste route advies en een betere inschatting van de verwachte aankomsttijd.

Oplossing

De applicatie draait op Android en HighTech Innovators heeft diverse Androidservices ontwikkeld voor het verwerken van alle informatie: Bluetooth communicatie naar de gateway, een visualisatieservice voor het renderen van samengestelde plaatjes, de logging service, een vragenlijst widget en de hoofdapplicatie die verifieert/beslist of een plaatje gevisualiseerd dient te worden of op een andere manier op de huidige locatie afgehandeld dient te worden.

Iedere tablet geeft terugkoppeling naar het backoffice van TomTom. Voor dit systeem zijn diversen J2EE applicaties (draaiende op Jboss) ontwikkeld, zoals de terugkoppeling van de locatie van de tablet, de logging van gevisualiseerde berichten en de antwoorden op de gebruikersvragenlijst die na iedere rit kan worden ingevuld.

Tomtom Intelligent Verkeerssysteem

Klant: TomTom
Industrie: Automotive
Oplossing: Intelligent Verkeerssysteem
Return to top of page